IC Worship

Meet our Worship Band Sundays

IC WORSHIP is our collective worship in the church.
We have worship every Sunday morning, but also the last Saturday every month we have the entire evening from 18:00 set aside to worship God in what we call "Worship Him" nights.

We have also released an album this year called "Heartbeat of the river." We believe that God has released a river of life from His presence that we can follow and live in through Christ, with the Holy Spirit (Rev 22:1-2), and that this is what people are really hungry for today.

We desire to meet with God's heart daily and learn to articulate his heart through music and creative expressions. This becomes a river that gives healing to the nations, restores lives and rejuvenates believers to overcome this world by the power of the Spirit of God. This will cause the people of God to boldly display His heart, and we believe that this will lead to the people of all nations coming to know Him personally. (Eze 47:9)


Möt vårt lovsångsband på söndagar

IC WORSHIP är vår kollektiv tillbedjan i församlingen.
Vi tillber varje söndag morgon men även den sista lördagen varje månad från kl 18:00 tar vi tid att tillbe Gud i det vi kallar för ”Worship Him” kvällar.

Vi har även släppt ett album detta år, ”Heartbeat of the River.” Vår längtan är att möta Guds hjärta dagligen och lära oss att artikulera det genom musik och kreativa uttryck. Detta kommer att bli en flod som sedan ger helande till nationerna och uppfylla och vederkvicka troenden för att bli övervinnare i världen genom den Helige Andens kraft. Detta kommer att leda till att nationerna ska lär känna honom personligen. (Hes 47:9)


Time:

Sundays 11:00


Place:

International Church