About Us

About International Church

Welcome to International Church in Jönköping. We are an International multi-cultural church in central Jönköping.

Varmt välkommen till International Church i Jönköping. Vi är en internationell mångkulturell kyrka i centrala Jönköping. Vi har en tvåspråkig Gudstjänst på engelska och svenska. Efter gudstjänsten har vi fika och gemenskap.